שיפוץ ועיצוב דירה קיימת

HaYotzer Boulevard | Tel Aviv | ended in 1988