תב”ע נקודתית לאיחוד חלקות

רישוי לתמ”א 38

מס’ קומות- 10

מס’ יחידות דיור- 45

6-8 Tashi st. | Ramat Gan