בניין לשימור חלקי

רישוי לתמ”א 38

מס’ קומות- 10

מס’ יחידות דיור- 44

16 Shapira st. | Ramat Gan