תב”ע נקודתית להגדלת זכויות

מס’ קומות- 6

מס’ יחידות דיור- 12

Abraham Boulevard | Ramat Gan | ended in 2005