רישוי לתמ”א 1/38

מס’ קומות- 7

מס’ יחידות דיור- 25

חפירת מתקן אוטומטי ראשון בארץ מתחת לבניין קיים ל-15 רכבים

 

Ben Gurion st. | Ramat Gan | ended in 2012