מתחם מגורים המורכב משלושה מגרשים שונים

כל מגרש כולל

מס’ קומות- 6

מס’ יחידות דיור 10-11

 

 

12,14,16 Horgin St. | Ramat Gan | ended in 2004