שיפוץ ועיצוב דירה קיימת

Herbert Samuel st. | Tel Aviv | ended in 1997